STT
TÊN ĐẦU SỐ
NHÓM DỊCH VỤ
1
18001260
Tiếp nhận và hỗ trợ các dịch vụ:
Mega VNN (bao gồm cả E-Mail đi kèm account MegaVNN), VNN1260, VNN1268, VNN1269, WiMAX, VNN/Internet bất đối xứng, Kết nối cáp quang trực tiếp tới thuê bao Mega (FTTx-FTTH)
Các dịch vụ gia tăng trên nền Mega bao gồm: MegaE-Meeting, Mega E-learning, Mega Internet Sercurity, Mega VSTAR (IPTV), Mega SHARE, Mega WEB, Mega KILLPORN, Mega GAME
2
18001261
Tiếp nhận và hỗ trợ các dịch vụ:
Internet trực tiếp, Frame Relay, X25, Internet Nix, Metronet (MAN), Web Hosting, Mail Offline, Acasia, Chứng khoán, VPN/VNN, Cho thuê chỗ đặt máy chủ, Cho thuê máy chủ VNN Fastest, Mega WAN, Mail Transporter
3
18001262
Tiếp nhận và hỗ trợ các dịch vụ:
Các dịch vụ mail: Mail Plus, Mail SMD, Fmail, Email server quốc tế
Xử lý lỗi của các hộp thư miễn phí đi kèm các dịch vụ : Megavnn, Dialup
Các dịch vụ gia tăng : My Mobile, SMS Danh bạ, iFone-VNN, Tên miền, Infogate, E-School, Dịch vụ Quảng cáo của VDC, Mobile Search, SmartCall VN, VoIP Quốc tế chiều về, VNN Roaming